Media item

Polygoon Dutch News00:47 - 01:06
00:47 Beginleader met tekst "PPP Polygoon Profilti Productie presenteert" (11"). Tekst "Neerlands Nieuws" verschijnt boven en onder andere tekst. 01:00 Eindleader met tekst "PPP Polygoon Profilti Productie einde" (6"). Tekst wordt kleiner. Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1947.
01:21 - 01:40
01:21 Beginleader met tekst "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (11"). Tekst verschijnt op tekening van Nederland met cameralens. 01:40 Eindleader met tekst "Polygoon Profilti Neerlandse Nieuws" (8"). Tekst "einde" verschijnt op tekening van Nederland en wordt kleiner. Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1948.
02:00 - 02:20
02:00 Beginleader met tekst "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (10"). Tekst verschijnt op tekening van Nederland met cameralens. 02:11 Eindleader met tekst "Polygoon Profilti Neerlands Nieuws" (9"). Tekst "einde" verschijnt op tekening van Nederland en wordt kleiner (kleur). Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1957 (beginleader) vanaf 1963 (eindleader)
02:26 - 02:53
02:26 Beginleader met tekst "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (11"). Tekst verschijnt op tekening van Nederland met cameralens. 02:37 Eindleader met tekst "Polygoon Profilti Neerlands Nieuws" (9"). Tekst "einde" op tekening van Nederland wordt kleiner. 02:46 Eindleader met tekst "Polygoon Profilti Neerlands Nieuws" (9"). Tekst "einde" op tekening van Nederland wordt kleiner (kleur). Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1970.
03:14 - 03:39
03:14 Beginleader met tekst "Polygoon Journaal" (11"). Wereldbol wordt groter. Tekening van Nederland. Collage met nieuwsbeelden. In het midden de tekst. 03:27 Eindleader met tekst "Einde Polygoon Journaal - Philip Bloemendal, Jan van Meerten, Theo Kok - technische afwerking: Cinecentrum Cineco Hilversum" (6"). Wereldbol wordt kleiner. 03:34 Eindleader met tekst "Einde Polygoon Journaal - Philip Bloemendal, Jan van Meerten, Theo Kok - technische afwerking: Cinecentrum Cineco Hilversum" (6"). Wereldbol wordt kleiner (kleur). Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1973.
03:58 - 04:14
03:58 Beginleader met teksten "Polygoon Journaal" en "Vormgeving: Philip Bloemendal, Jan van Meerten, Theo Kok" (10"). Teksten schuiven snel in beeld. 04:08 Eindleader met tekst "Einde Polygoon Journaal - technische afwerking Cinecentrum-Cineco Hilversum" (6"). Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1979.
04:22 - 04:34
04:22 Beginleader met tekst "Polygoon Journaal" (7"). Tekst wordt gevormd uit een bewegend lijnenspel. 04:30 Eindleader met teksten "Polygoon Journaal" en "Tot ziens" (4"). Teksten worden gevormd uit een bewegend lijnenspel. Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1980.
04:43 - 05:02
04:43 Beginleader met tekst "Polygoon Journaal" (6"). Tekst wordt gevormd uit bewegend lijnenspel. 04:51 Eindleader met teksten "Polygoon Journaal" en "Tot ziens" (4"). Teksten worden gevormd uit bewegend lijnenspel. 04:58 Eindleader met teksten "Polygoon Journaal" en "Tot ziens" (5"). Teksten worden gevormd uit bewegend lijnenspel (meerkleurig). Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1981 (enkelkleurig), vanaf 1983 (meerkleurig).
05:23 - 05:36
05:23 Beginleader met tekst "Polygoons Wereldnieuws" (9"). Tekst verschijnt bij Polygoon-logo met de uil en op een achtergrond met bewegende sterren. 05:31 Eindleader met teksten "einde" en "Polygoons Wereldnieuws" (6"). Teksten verschijnen bij Polygoon-logo met de uil en op een achtergrond met bewegende sterren. Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1945.
05:49 - 06:02
05:49 Beginleader met tekst "Polygoons Wereldnieuws" (8"). Tekst verschijnt bij Polygoon-logo met de uil en op een achtergrond met bewegende sterren. 05:57 Eindleader met tekst "einde" (5"). Tekst verschijnt op een cirkel met daarin een wereldbol en de tekst "Wereldnieuws". Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1963.
06:14 - 06:34
Beginleader Polygoon Hollands Nieuws. Hand draait aan radioknop. Draaiende grammofoonhoorn. Polygoonlogo met de uil en de tekst "Polygoon". Spreekstem: "Hallo, hallo. Hier Hollands Nieuws van Polygoon Haarlem!". Aantekening : Geschatte datum: vanaf 1931.

', lastmodified='Tue Jan 05 13:01:15 CET 2016', show='true', date='Wed Mar 16 17:32:00 CET 2011', offline='Mon Mar 16 00:00:00 CET 2111', online='Wed Mar 16 00:00:00 CET 2011', creator='beeldengeluid', publisher='Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid', title='Polygoon Hollands Nieuws', created='Wed Mar 16 17:32:07 CET 2011', contributor is null, length='396610', dc_creator='Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)', hasformat is null, keywords='leaders', relation is null, number='65626', intro='

Diverse begin- en eindleaders van het Polygoon Hollands Nieuws en Polygoon Wereldnieuws.

', source='POLYGOONLEADE-HRE0001E30E', start='230', coverage='Nederland', subtitle='Polygoon leaders', owner='344', lastmodifier='beeldengeluid', mediator='Wikimedia Commons', language='nl', otype='61', identifier='529070' org.mmbase.module.core.MMObjectNode@7f2ca6, org.mmbase.bridge.Node tag=null, java.lang.String type=null, org.mmbase.bridge.Node id=null, org.mmbase.bridge.Node article=null, java.lang.String category=null] (pars: [org.mmbase.bridge.Node n=null, java.lang.String media=65626, javax.servlet.http.HttpServletRequest request=null, javax.servlet.http.HttpServletResponse response=null, javax.servlet.http.HttpServletRequest request=null, javax.servlet.http.HttpServletResponse response=null, javax.servlet.http.HttpServletRequest request=null])" class="edit">Edit

Polygoon title sequences

Several title and closing sequences of the Polygoon Dutch News and the Polygoon World News.

Meer

00:03 - 00:18
00:03 Title sequence with the text "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (Dutch News Polygoon Profilti) (9"). Text is written in a circle. In the circle is a plaque with images of the Netherlands, a flame in a bowl and a lion. 00:11 Closing sequence with text "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (Dutch News Polygoon Profilti) (6"). Plaque is replaced by the text "einde" (end). Note: Approximate date: from 1945.
00:47 - 01:06
00:47 Title sequence with the text "PPP Polygoon Profilti Productie presenteert" (PPP Polygoon Profilti Productions presents) (11"). Text "Neerlands Nieuws" (Dutch News) appears above and under other text. 01:00 Closing sequence with text "PPP Polygoon Profilti Productie einde" (PPP Polygoon Profilti Productions end) (6"). Text becomes smaller. Note: Approximate date: from 1947.
01:21 - 01:40
01:21 Title sequence with the text "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (Dutch News Polygoon Profilti) (11"). Text appears on a drawing of the Netherlands with a camera lens. 01:40 Closing sequence with text "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (Dutch News Polygoon Profilti) (8"). Text "einde" (end) appears on drawing of the Netherlands and becomes smaller. verschijnt op tekening van Nederland en wordt kleiner. Note: Approximate date: from 1948.
02:00 - 02:20
02:00 Title sequence with the text "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (Dutch News Polygoon Profilti) (10"). Text appears on a drawing of the Netherlands with a camera lens. 02:11 Closing sequence with text "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (Dutch News Polygoon Profilti) (9"). Text "einde" (end) appears on drawing of the Netherlands and becomes smaller (in colour). Note: Approximate date: from 1957 (title sequence) from 1963 (closing sequence).
02:26 - 02:53
02:26 Title sequence with the text "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (Dutch News Polygoon Profilti) (11"). Text appears on a drawing of the Netherlands with a camera lens. 02:37 Closing sequence with text "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (Dutch News Polygoon Profilti) (9"). Text "einde" (end) appears on drawing of the Netherlands and becomes smaller. 02:46 Closing sequence with text "Neerlands Nieuws Polygoon Profilti" (Dutch News Polygoon Profilti) (9"). Text "einde" (end) on drawing of the Netherlands becomes smaller. (colour). Note: Approximate date: from 1970.
03:14 - 03:39
03:14 Title sequence with text "Polygoon Journaal" (Polygoon News) (11"). Globe becomes larger. Drawing of the Netherlands. Collage with news footage. In the middle the text. 03:27 Closing sequence with the text "Einde Polygoon Journaal - Philip Bloemendal, Jan van Meerten, Theo Kok - technische afwerking: Cinecentrum Cineco Hilversum" (End of Polygoon News - Philip Bloemendal, Jan van Meerten, Theo Kok - technical finish: Cine Center Cineco Hilversum) (6"). Globe becomes smaller. 03:34 Closing sequence with text "Einde Polygoon Journaal - Philip Bloemendal, Jan van Meerten, Theo Kok - technische afwerking: Cinecentrum Cineco Hilversum" (End of Polygoon News - Philip Bloemendal, Jan van Meerten, Theo Kok - technical finish: Cine Center Cineco Hilversum) (6"). Globe becomes smaller (in colour). Note: Approximate date: from 1973.
03:58 - 04:14
03:58 Title sequence with texts "Polygoon Journaal" (Polygoon News) and "Vormgeving: Philip Bloemendal, Jan van Meerten, Theo Kok" (Made by: Philip Bloemendal, Jan van Meerten, Theo Kok) (10"). Text move into the frame quickly. 04:08 Closing sequence with the text "Einde Polygoon Journaal - technische afwerking Cinecentrum-Cineco Hilversum" (End of Polygoon News - technical finish Cine Center Cineco Hilversum) (6"). Note: Approximate date: from 1979.
04:22 - 04:34
04:22 Title sequence with text "Polygoon Journaal" (Polygoon News) (7"). Text is formed by moving lines. 04:30 Closing sequence with texts "Polygoon Journaal" (Polygoon News) and "Tot ziens" (Goodbye) (4"). Texts are formed by moving lines. Note: Approximate date: from 1980.
04:43 - 05:02
04:43 Title sequence with text "Polygoon Journaal" (Polygoon News) (6"). Text is formed by moving lines. 04:51 Closing sequence with texts "Polygoon Journaal" (Polygoon News) and "Tot ziens" (Goodbye) (4"). Texts are formed by moving lines. 04:58 Closing sequence with texts "Polygoon Journaal" (Polygoon News) and "Tot ziens" (Goodbye) (5"). Texts are formed by moving lines (in multiple colours). Note: Approximate date: from 1981 (one colour), from 1983 (multiple colours).
05:23 - 05:36
05:23 Title sequence with text "Polygoons Wereldnieuws" (Polygoon World News) (9"). Text appears with Polygoon logo with the owl and moving stars in the background. 05:31 Closing sequence with texts "einde" (end) and "Polygoons Wereldnieuws" (Polygoon World News) (6"). Texts appear with Polygoon logo with the owl and moving stars in the background. Note: Approximate date: from 1945.
05:49 - 06:02
05:49 Title sequence with text "Polygoons Wereldnieuws" (Polygoon World News) (8"). Text appears with Polygoon logo with the owl and moving stars in the background. 05:57 Closing sequence with texts "einde" (end) (5"). Text appears on a circle with a globe and the text "Wereldnieuws" (World News) in it. Note: Approximate date: from 1963.
06:14 - 06:34
Title sequence Polygoon Dutch News. Hand turns a radio knob. Turning gramophone brass horn. Polygoon logo with owl and the text "Polygoon". Voice: "Hello, hello. Here is the Dutch News by Polygoon Haarlem!". Note: Approximate date: from 1931.

Creator:
Polygoon-Profilti (producer) / Netherlands Institute for Sound and Vision (curator)
Publication date:
16 March 2011
Length:
06:36

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Netherlands Institute for Sound and Vision
Tags: